Z CZEGO SKŁADA SIĘ CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Koszt kredytu składa się z prowizji, oprocentowania (popularnie zwanego odsetkami) oraz ubezpieczenia (jeśli występuje). Przy kredytach zabezpieczonych nieruchomością lub pojazdem niekiedy dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty np. za oszacowanie wartości nieruchomości. Omówimy szczegółowo trzy główne koszty:

Prowizja – płatna jest jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Należy ją potraktować jako swego rodzaju jednorazową opłatę, którą pobiera bank za udzielenie kredytu. Można ją zapłacić samodzielnie, może też być potrącona z kwoty udzielonego kredytu. W zdecydowanej większości przypadków płatna jest w taki sposób, że powiększa kwotę kredytu. Co to oznacza w praktyce? Powiedzmy, że klient wnioskuje o kredyt 10.000zł, a prowizja kredytu wynosi 10%. Bank po przyznaniu kredytu wypłaca klientowi 10.000zł, a 10% z 10.000 czyli 1.000zł dopisuje do jego salda zadłużenia. Tym samym kwota kredytu od której dalej naliczane są odsetki wynosi 11.000zł. Czy więc należy szukać kredytu z najmniejszą prowizją? Nie do końca. Trzeba zwrócić uwagę na pozostałe parametry kredytu, w szczególności oprocentowanie kredytu. Biorąc kredyt na krótki okres czasu radzimy by szukać kredytu o niskiej prowizji. Biorąc kredyt na długi okres czasu często warto przetrawić wyższą prowizję na rzecz niskiego oprocentowania. Warto wiedzieć: przy wcześniejszej spłacie kredytu prowizja jest klientowi zwracana proporcjonalnie do nadpłaconego okresu kredytowania

Oprocentowanie – inaczej zwane też odsetkami. Ono w większości przypadków będzie głównym kosztem kredytu. Im dłuższy okres kredytowania tym oprocentowanie będzie więcej ważyć w całkowitym koszcie kredytu. Oprocentowanie jest naliczane od kwoty kredytu brutto (kwoty wypłaconego kredytu plus prowizja i ubezpieczenie, które to powiększają kwotę kredytu). Im dłuższy okres kredytowania, tym dłużej bank nalicza nam wspomniane wcześniej “odsetki”. Wysokość oprocentowania w Polsce jest regulowana ustawowo. Na oprocentowanie warto szczególną uwagę zwrócić zaciągając kredyt na długi okres czasu. Warto wiedzieć: Oprocentowanie jest naliczane od niespłaconego kapitału, więc w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie płaci się odsetek za nadpłacany okres kredytowania.

Ubezpieczenie – jak sama nazwa wskazuje jest to ubezpieczenie spłaty kredytu. Decydując się na jego zakup mamy większą pewność, że uda spłacić ten kredyt w przypadku niesprzyjających okoliczności. Od czego chroni nas ubezpieczenie kredytu? I tutaj trudno jest precyzyjnie to określić, gdyż w każdym banku wygląda to inaczej. W większości przypadków ubezpieczenie zadziała w przypadku śmierci kredytobiorcy, inwalidztwa, trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, długiego pobytu w szpitalu oraz utraty pracy. Część banków ma też różne warianty ubezpieczeń, np. podstawowy (śmierć, inwalidztwo) oraz rozszerzony (poważne zachorowanie, utrata pracy). Od wybranego wariantu będzie zależała cena ubezpieczenia. Im bardziej bogaty wariant, tym wyższa cena ubezpieczenia. Co jednak w praktyce daje takie ubezpieczenie? W najgorszym przypadku śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel spłaci cały kredyt. W przypadku innych zdarzeń losowych ubezpieczyciel będzie przez kilka miesięcy spłacał raty kredytu odciążając tym samym kredytobiorcę. Koszt ubezpieczenia zależy od okresu kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania tym koszt ubezpieczenia wyższy. Jest to uzasadnione, gdyż ubezpieczyciel dłużej ponosi ryzyko wystąpienia jakiegoś zdarzenia. W praktyce cena ubezpieczenia waha się w okolicach 0,15% do 0,5% kwoty kredytu miesięcznie. Na przykładzie jednego z banków wychodzi to 22 zł miesięcznie za pożyczone 10.000 zł na 36 miesięcy. Co do zasady zawarcie ubezpieczenia jest DOBROWOLNE. Nie mniej jednak banki często stosują taki zabieg, że do oferty wprowadzają kredyt z bardzo korzystnym oprocentowaniem i zerową prowizją za uruchomienie. Żeby jednak skorzystać z promocji, należy zawrzeć ubezpieczenie do kredytu. Warto wiedzieć: Ubezpieczenie podobnie jak prowizja płatne jest w całości w dniu udzielenia kredytu (w większości przypadków) i powiększa jego kwotę (wchodzi w tak zwaną kwotę brutto kredytu, od której naliczane jest oprocentowanie). W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu kredytobiorca otrzymuje proporcjonalny zwrot składek ubezpieczeniowych za niewykorzystany okres kredytowania.