CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Jest to suma wszystkich kosztów które ponosi kredytobiorca w związku ze spłatą zaciągniętego kredytu. Wchodzą w nią prowizja, oprocentowanie, ubezpieczenie oraz pozostałe opłaty. W każdej umowie kredytowej zawarty jest paragraf, w którym jest pokazany całkowity koszt kredytu. Czytając umowę kredytową przed podpisaniem warto szczególną uwagę zwrócić na jego treść. Całkowity koszt kredytu można też policzyć sobie samodzielnie, gdyż jest to bardzo proste. Wystarczy zsumować wszystkie raty, a następnie od tej sumy odjąć kwotę kredytu, którą otrzymało się do wypłaty (na rękę). W ten sposób samodzielnie można policzyć cenę kredytu i tym samym ocenić jego korzystność.